SANITA'!
Versi e musica
di Mauro Geraci


In Italia tutti i mali,
lu ministru fu pricisu,
vi li curanu 'o 'spitali
e trasiti 'm paradisu.

Pirciò supra l'ambulanza
stati allegri amici cari
e grattativi la panza
e cantati tutti pari...

Naninaninainani....
Stu malannu havi 'a finì
ninaninaninanina...
tantu c'è la sanità!

S'un chilometru di fila
c'è poi a lu prontu soccorsu
non facitivi 'a trafila,
non aviti alcun rimorsu.

Supra vecchi e picciriddi
ca ci jttaru l'arma a Dì
vui passati comu ariddi
si 'u primariu dici sì!

Sinosinosinosino...
Un bel posto letto ho...
Nosinosinosinosi...
per gli amici degli amì!

Si di poi n'appindiciti
v'hannu a fari urgentementi,
li giurnali non liggiti
ca vi strammanu la menti.

Ci su' pronti anestesisti,
infermieri e un bel chirù,
di la sala opiratoria
nesci vivu si c'hai cu...

Culoculoculoculo...
e se poi non ce la fai...
Loculoculoculocu...
un bel loculo l'avrai!

E li clinichi privati
in Sicilia sunnu un faru,
su' cchiù assai di l'ammalati
sutta 'u regnu di Cuffaru.

A Messina è un gran traguardu,
fannu ciavuru di ciuri,
Policlinico e Papardo
nni la terra di l'amuri!

Ciuri ciuri, ciuriddi di lu Strettu,
d' 'a samnità Missina haviu 'u scudettu...

Ciuri ciuri, ciuri di crisantemu...
d' 'u Puliclinicu in celu ni nni jemu!

E perciò non vi scantati
si vi veni a malatia,
lu 'spitali prinutati
pi la giusta terapia.

Tuttu quantu fila lisciu,
la bufera passerà,
e mi veni lu scumpisciu
quannu pensu 'a sanità...

ahahahahahahah...
DINTRA L'UNIVIRSITA'...
ahahahahahahah....
LA MAFIA NON CI STA!!!!!